CE SPUNE PRIMARUL DESPRE PRIMA LUI DONALD

Viceprimarul  cu  atributii  de  primar,    Iulian  Liviu  Teodorescu,  a  dispus constituirea unei comisii de verificare a modului în care conducerea și angajații S.C.  Servicii  de Gospodărire Urbană Ploieşti  S.R.L.  au beneficiat  de prime,sporuri și bonusuri de performanță, în perioada iulie 2014 – martie 2015. Primaria anunta ca referitor la legalitatea  și  oportunitatea  acordării  drepturilor  sus menționate, comisia amintită va realiza verificarea în perioada 8 iunie – 16 iunie2015, urmând ca rezultatul verificării să fie adus la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.